Ajuts Fotovoltaiques

Bonificació fiscal d’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres

Correspon a la bonificació fiscal d’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres detallada a les Ordenances Fiscals de cada Ajuntament. Les Ordenances Fiscals son aprovades anualment i és on s’indica el percentatge a bonificar de la taxa de l’ICIO. Per exemple: a Mataró i Barcelona la bonificació de l’ICIO és del 95%.

Ens encarreguem de tramitar la sol·licitud de la bonificació amb cada expedient que el client ens contracta.

Bonificació fiscal d’Impost de Béns Immobles

Correspon a la bonificació fiscal d’Impost de Béns Immobles detallada a les Ordenances Fiscals de cada Ajuntament. Les Ordenances Fiscals son aprovades anualment i és on s’indica el percentatge a bonificar del rebut de l’IBI i durant quants exercicis. Per exemple: a Mataró i Barcelona la bonificació de l’IBI és del 50% durant 3 anys amb una quantitat màxima anual.

A Bancells, ens encarreguem de tramitar la sol·licitud de la bonificació amb cada expedient que el client ens contracta: contacta amb nosaltres.

Subvencions europees dins el pla Next Generation

Corresponen al RD477/2021 per a la sol·licitud de subvencions per a instal·lacions solars en autoconsum per habitatges, empreses i edificis terciaris. També s’inclouen subvencions per afegir una bateria a una instal·lació existent, o per a la instal·lació de sistemes d’aerotèrmica, estufes de pèl·let o sistemes solars tèrmics.

Tot i que els fons estan esgotats, el termini per a la seva sol·licitud finalitza el 31/12/2023 i permet estalviar fins a un 40% en casos d’instal·lació solar i fins un 65% en afegir bateria. L’atorgament de les subvencions és per ordre d’entrada. El teu expedient quedaria en llista d’espera.

Per a més informació podeu seguir aquest enllaç on l’ICAEN proporciona més informació.

Deducció de la instal·lació solar en la declaració de la RENTA

Depenent de l’energia primària que es faci servir per a la climatització i l’aigua calenta sanitària, Hisenda permet una deducció de fins el 40% a la declaració de la RENTA sempre i quan es compleixin certs requisits. Per a més informació segueix aquest enllaç: deduccions d’IRPF.