Arquitectura Técnica

Durant els últims 20 anys hem tingut l’oportunitat de dirigir obres de diferents tipologies, com Aparelladors i Arquitectes Tècnics hem actuat com a Directors d’Execució d’habitatges (tant aïllats com en promoció), el Museu del Gas de Sabadell o l’Institut de Disseny Europeu a Barcelona.

Com Arquitectes Tècnics tenim l’avantatge d’un gran ventall de feines, des de les més usuals com són les cèdules d’habitabilitats o els certificats d’eficiència energètica, fins a les coordinacions de seguretat i salut o direccions d’obra de grans construccions.

Al nostre client li oferim la tranquil·litat que el seu projecte reunirà la qualitat exigida inicialment, actuant en rigor i seriositat, i coordinant-nos amb la contractista escollida pel client. Per altra banda, també ens encarreguem de la redacció dels amidaments d’un projecte, doncs és més fàcil poder-ne fer el seguiment un cop s’inicia la construcció.

Els nostres tècnics estan col·legiats i amb pòlisses de responsabilitat civil al dia oferint al client la màxima tranquil·litat durant l’execució del seu projecte.

Serveis d'Arquitectura Tècnica

Les feines i serveis d’arquitectura tècnica més usuals que oferim són:

  • Direccions d’Obra de nova construcció, incloent el control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
  • La redacció de projecte de reforma, piscina, ampliacions i rehabilitacions.
  • Redacció i tramitació d’ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis), cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica.
  • Redacció d’amidaments, plecs de condicions, estudis de seguretat i salut i estudis de gestió de residus.


Tots els nostres serveis inclouen el visat professional del CAATEEB, oferint la qualitat de la documentació i serveis oferts, així com la pròpia tranquil·litat i confiança que ofereix aquest segell de qualitat.