Projectes

Autoconsum individual de 100kWn a la Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat

Autoconsum individual de 100kWn a la Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat.

Panells fotovoltaics de 460Wp i inversor CORE2 de SMA Ibérica.