Projectes

Autoconsum individual en habitatge unifamiliar aïllat de 8kWn a Vidreres

Projecte d’autoconsum individual en un habitatge unifamiliar aïllat de 8kWn a Vidreres.

Panells fotovoltaics JA Solar 450Wp, inversor monofàsic Fronius Primo i bateria Sonnen de 22kWh d’emmagatzematge.