Projectes

Autoconsum individual aïllat de 7,6kWn i 3,7kWp en un habitatge unifamiliar aïllat a Barcelona

Autoconsum individual aïllat de 7,6kWn i 3,7kWp en un habitatge unifamiliar aïllat a Barcelona.

Panells fotovoltaics REC de 370Wp, inversor monofàsic solar Sunny Boy de 4kWn de SMA Ibérica, inversor monofàsic de bateria Sunny Island de 3,6kWn de SMA Ibérica, i bateria LVS de 8kWh d’emmagatzematge.