Projectes

Autoconsum individual de 36kWn al Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera

Autoconsum individual de 36kWn al Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera.

Panells fotovoltaics JA Solar 460Wp i inversor Huawei.