Projectes

Autoconsum individual de 20kWn a un viver de flor tallada i preparada a Vilassar de Dalt.

Autoconsum individual de 20kWn a un viver de flor tallada i preparada a Vilassar de Dalt. Panells fotovoltaics JA Solar 450Wp i inversor Huawei.