Projectes

Autoconsum individual de 6kWn i 6,9kWp en habitatge unifamiliar aïllat a Cabrils

Autoconsum individual de 6kWn i 6,9kWp en habitatge unifamiliar aïllat a Cabrils. Panells fotovoltaics JA Solar 455Wp i inversor monofàsic Huawei.