Projectes

Autoconsum individual de 6kWn i 7,1kWp en edifici entre mitgeres a Barcelona

Autoconsum individual de 6kWn i 7,1kWp en edifici entre mitgeres a Barcelona.

Panells fotovoltaics REC 370Wp, inversor monofàsic Huawei i bateria Luna de 15kWh.