Projectes

Autoconsum individual en habitatge unifamiliar aïllat de 4,20kWn a Santa Coloma de Farners.

Projecte d’autoconsum individual en habitatge unifamiliar aïllat de 4,20kWn a Santa Coloma de Farners.

Panells fotovoltaics Hyundai 410Wp i microinversors Enphase model IQ7A.