Instal·lacions Solars Fotovoltaiques

Autoconsum

L’autoconsum fotovoltaic permet cobrir total o parcialment la demanda elèctrica diürna dels edificis. La instal·lació de panells fotovoltaics a les cobertes dels edificis permet la generació d’energia elèctrica en corrent continu. Aquest corrent es transporta fins l’inversor que, entre d’altres feines, converteix l’electricitat en corrent continu en corrent altern, podent injectar aquest corrent dins la instal·lació elèctrica de l’edifici. En aquest sentit, gràcies a les plaques solars en autoconsum és possible arribar a una independència diürna quasi total de les necessitat elèctriques de l’immoble.

L’excedent és aquella energia generada per les plaques solars que no es pot consumir perquè s’han cobert totes les necessitats elèctriques, i per tant és enviada a la xarxa de distribució. Amb els comptadors bidireccionals instal·lats en el punt de frontera es registren els kWh exportats i importats des de la xarxa de distribució, i a la factura d’electricitat es procedeix a compensar econòmicament aquest excedent.

També pot succeir al revés, és a dir, que les plaques solars no generin l’energia elèctrica necessària per a cobrir la demanda elèctrica de l’edifici; en aquest moment és quan de forma automàtica i instantània la xarxa de distribució aporta la diferència.

Des de Bancells Ecotècnics som capaços de redactar un informe energètic personalitzat i molt detallat que permetrà al client conèixer quina instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum necessita pel seu edifici o habitatge.

IBI bonificat

Beneficia't d'una bonificació des d'un 30% durant 2 anys

Multimedia1
Servei Integral

Perquè no hagis de preocupar-te de tot el procés, ens encarreguem de tot

Ràpid i senzill

En pocs dies i, pràcticament sense obres, ho tindràs instal·lat per personal qualificat

Alta rentabilitat

Inversions amb rentabilitats del 10% anual amb un retorn d'entre 8 i 12 anys

100% renovable

No t'ho pensis més.
Conecta't a l'energía!

Autoconsum amb bateries

Les bateries de liti són les més instal·lades en els últims anys, doncs gràcies a la seva tecnologia i característiques ofereixen un valor a la instal·lació solar fotovoltaica que les bateries d’àcid-plom o de gel no poden donar. Per exemple, la descàrrega profunda i la vida útil, aquesta última depèn dels cicles de càrrega i descàrrega.

L’autoconsum aïllat és aquella instal·lació solar fotovoltaica que no està connectada amb la xarxa de distribució i, per tant, necessita de bateries per l’emmagatzematge de l’energia generada pels panells fotovoltaics. Els preus de les plaques solars han baixat considerablement en els últims anys, i també ho han fet els preus de les bateries però amb menys velocitat. En aquest sentit, la incorporació d’una bateria en una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum pot quasi doblar la inversió inicial.

En canvi, una instal·lació solar fotovoltaica híbrida és aquella que tot i està connectada a la xarxa de distribució incorpora una bateria. Els excedents procedents de l’energia generada per les plaques solars es dirigeixen primer cap a la bateria i, un cop està carregada, els excedents es deriven a la xarxa de distribució. Aquesta instal·lació permet una major independència doncs la bateria procedirà a descarregar-se quan sigui de nit o bé en dies de pluja.

Des de Bancells Ecotècnics som capaços de redactar un informe energètic personalitzat i molt detallat que permetrà al client conèixer quina instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum necessita pel seu edifici o habitatge.

Autoconsum compartit

Les bateries de liti són les més instal·lades en els últims anys, doncs gràcies a la seva tecnologia i característiques ofereixen un valor a la instal·lació solar fotovoltaica que les bateries d’àcid-plom o de gel no poden donar. Per exemple, la descàrrega profunda i la vida útil, aquesta última depèn dels cicles de càrrega i descàrrega.

L’autoconsum aïllat és aquella instal·lació solar fotovoltaica que no està connectada amb la xarxa de distribució i, per tant, necessita de bateries per l’emmagatzematge de l’energia generada pels panells fotovoltaics. Els preus de les plaques solars han baixat considerablement en els últims anys, i també ho han fet els preus de les bateries però amb menys velocitat. En aquest sentit, la incorporació d’una bateria en una instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum pot quasi doblar la inversió inicial.

En canvi, una instal·lació solar fotovoltaica híbrida és aquella que tot i està connectada a la xarxa de distribució incorpora una bateria. Els excedents procedents de l’energia generada per les plaques solars es dirigeixen primer cap a la bateria i, un cop està carregada, els excedents es deriven a la xarxa de distribució. Aquesta instal·lació permet una major independència doncs la bateria procedirà a descarregar-se quan sigui de nit o bé en dies de pluja.

Des de Bancells Ecotècnics som capaços de redactar un informe energètic personalitzat i molt detallat que permetrà al client conèixer quina instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum necessita pel seu edifici o habitatge.

Instal·lació de plaques solars

L’última norma d’autoconsum fotovoltaic aprovada permet l’anomenat autoconsum compartit. Aquesta variant d’instal·lació solar fotovoltaica permet generar electricitat gràcies a les plaques solars instal·lades a la coberta d’un edifici per a repartir l’energia elèctrica amb tots els veïns que hi volen participar.

La tecnologia usada per aquesta variant és molt similar a la de l’autoconsum individual, incorporant plaques solars i un inversor, però cal tenir present que són necessàries actuacions extres que incrementen lleugerament la inversió inicial. Aquesta variant és molt recomanable per comunitats de propietaris o veïns dins un mateix edifici, doncs la inversió individual és inferior.

Des de Bancells Ecotècnics som capaços de redactar un informe energètic personalitzat i molt detallat que permetrà al client conèixer quina instal·lació solar fotovoltaica en autoconsum necessita pel seu edifici o habitatge.

Sigues l'amo de la teva energia

Sol·licita un pressupost sense compromís

Solicita un presupuesto