Projectes

Carregador de vehicle elèctric Fronius

Carregador de vehicle elèctric monofàsic de Fronius, bidireccional i amb càrrega d’excedents de la instal·lació solar fotovoltaica.