Projectes

Carregador de vehicle elèctric Huawei

Carregador de vehicle elèctric monofàsic de Huawei amb càrrega d’excedents de la instal·lació solar fotovoltaica.