Deduccions IRPF per instal·lació de plaques solars

Dins el termini de presentació de la declaració de la RENTA, moltes son les persones que ens pregunten sobre la informació rebuda pel seu gestor, informació relacionada amb la possible deducció del cost de la instal·lació de plaques solars.

Tot i que és certa aquesta informació és necessari conèixer els detalls per evitar quedar-nos només amb el titular. En aquest article eliminem tots els possibles dubtes que puguin aparèixer davant aquesta informació, som-hi!

Deducció de la RENTA fins al 60%: tot el que has de saber

Al 2021, el Govern Espanyol va aprovar en un dels seus Consells de Ministres el RDL 19/2021, del 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que entre altres aspectes aprova la possible deducció de la instal·lació solar fotovoltaica a la declaració de la RENTA de particulars.

Aquestes deduccions eren  vigents fins al 31 de desembre del 2023 però durant l’últim trimestre del 2023 es van prorrogar fins al 31 de desembre del 2024. A efectes pràctics això vol dir que aquelles famílies que decideixin instal·lar un sistema solar fotovoltaic durant el 2024 als seus habitatges habituals podran optar a una desgravació de la RENTA.

Al web de l’AEAT ha afegit un apartat on es detallen les condicions necessàries per a poder incloure aquesta deducció a la RENTA que pot arribar a ser fins el 60% amb un màxim de 15.000€ en casos de reduccions de consums d’energia primària no renovable. Però, quina és l’energia primària considerada com a no renovable? Doncs és aquella energia que prové de recursos finits com podrien ser el gas natural, el carbó, el petroli…en termes generals aquella que no és renovable.

Condicions per optar a la deducció per la instal·lació de plaques solars

Abans d’entrar amb els detalls de les deduccions de cada cas, per a poder optar a la deducció a la RENTA és obligatori complir amb tres condicions:

  1. Ser persona física i ser titular de l’habitatge.
  2. Disposar de dos certificats d’eficiència energètica de l’habitatge. Un abans de la instal·lació solar i amb un màxim de 2 anys d’antiguitat, i l’altre posterior.
Deduccions IRPF per instal·lació de plaques solars

El certificat d’eficiència energètica, d’ara en endavant CEE, és un document oficial redactat per un tècnic competent on es detallen els consums en kWh de climatització i ACS, reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera i millores proposades per a la millora energètica de l’habitatge. Aquest document, un cop registrat a l’ICAEN, es converteix en el que anomenem com la qualificació energètica de l’habitatge, mostrant el grau de la seva eficiència energètica mitjançant una escala des de l’A fins la G, sent la G la menys eficient i l’A la que més.

En valors numèrics es detallen el consum d’energia primària per kWh/m² i any, i les emissions de CO2 per kg CO2/m² i any. Finalment, la validesa màxima és de 10 anys, indicada la data de caducitat a la part inferior dreta de l’etiqueta.

  1. Reducció de l’energia primària no renovable depenent del cas en un percentatge mínim requerit.

En aquesta última condició és on es presenten més controvèrsies, i és que no tots els habitatges que disposin d’una instal·lació solar fotovoltaica poden optar a la deducció fiscal. El CEE es calcula mitjançant programari específic homologat pel Ministeri d’Indústria d’Espanya, entre ells el CE3x en la seva última versió, on pel càlcul per l’obtenció de l’etiqueta del CEE s’introdueixen les dades de l’habitatge com son: les instal·lacions, els aïllaments, els tancaments, les cobertes, les orientacions, les possibles ombres…pel que és necessària una visita tècnica a l’edifici per al seu càlcul i introducció de dades.

En habitatges, i durant la introducció d’aquestes dades, es tenen en especial atenció aquelles corresponents a la climatització i a l’ACS, i és aquí on apareix la controvèrsia: en habitatges només es té en compte el consum d’electricitat pel càlcul de la climatització i de l’ACS, per tant, si la calefacció i l’ACS de l’habitatge es genera mitjançat una altra font d’energia primària que no sigui l’electricitat el CE3x no tindrà en compte un estalvi.

Posem un exemple per entendre-ho millor. Un habitatge dins un bloc d’habitatges de la ciutat de Mataró que utilitza el gas natural per a la calefacció i l’ACS, és a dir, amb una caldera de gas natural. L’energia primària usada en aquest cas és el gas natural, no pas l’electricitat, per tant per molta potència solar instal·lada no s’aconseguirà reduir el consum de gas.

És pel motiu anterior que la deducció fiscal de l’IRPF per aquells habitatges que tenen caldera de gas natural no seria del tot possible degut a que no assolirien el mínim del 7% d’estalvi requerit. Cal a dir, però, que cada habitatge conté les seves particularitats pel que recomanem consultar-nos davant de qualsevol dubte.

Deduccions IRPF per instal·lació de plaques solars en 2024

Tenint en compte tot l’anterior, les deduccions vigents es divideixen en tres possibles situacions detallades al web de l’AEAT.

CasConcepteEstalvi mínimDeduccióImport màximTermini màxim
1Reducció de la demanda de calefacció i refrigeració.7%20%5.000€31 desembre 2024
2Millora en consum d’energia primària no renovable30% o etiqueta del CEE A o B40%7.500€
3Obres per rehabilitació energètica.30% o etiqueta del CEE A o B60%15.000€31 desembre 2025

Finalment, hem de tenir present que una instal·lació solar fotovoltaica ja és rendible per ella mateixa, i que les subvencions i deduccions fiscals son una ajuda per a fomentar la seva instal·lació davant l’emergència climàtica que vivim. No deixeu de llegir un de les últimes entrades que més visites ha tingut ‘Ha arribat el moment de les bateries!’.

Taula de continguts

Subscriu-te al nostre butlletí i connecta amb el canvi!

T’enviarem informació sobre les últimes tecnologies en plaques solars, notícies sobre energia renovable i altres consells pràctics per fer que el teu domicili o empresa sigui més sostenible energèticament.