Domòtica

L’electrificació total dels consums comporta a la necessitat de la gestió i programació d’aquests consums. Poder controlar i programar qualsevol aparell elèctric significa confort, eficiència i seguretat en els edificis.

Instal·lacions de domòtica

Loxone és un sistema de domòtica per a instal·lacions residencials, industrials i terciaris que permet configurar l’edifici dins la tecnologia Smart Home, integrant els aparells elèctrics de l’edifici i incloent la instal·lació solar fotovoltaica.

Un dels principals avantatges de la domòtica és la configuració de condicionals. Els excedents de la instal·lació solar poden posar en funcionament la instal·lació de climatització, carregar el cotxe elèctric o bé posar en funcionament la bomba de la piscina.

A Bancells Ecotècnics som partners de Loxone i estem especialitzats en oferir als nostres clients la possibilitat d’automatitzar casa seva. Disposem d’un equip d’instal·ladors certificats per la marxa per a poder dissenyar, instal·lar i configurar aquesta automatització.

Preguntes
Freqüents

Aquí podràs trobar la informació que necessites, si tens algun dubte, contacta’ns!

Considerem la domòtica com a l’automatització de processos elèctrics d’un habitatge o edifici, com per exemple la gestió de la il·luminació o les persianes elèctriques. És possible anar més enllà amb la incorporació del sistema solar fotovoltaic i derivar excedents a aparells elèctrics com una bomba de piscina, aerotèrmia o carregador de vehicle elèctric.

Som partners de Loxone, empresa de domòtica de codi tancat que permet automatitzar casi la majoria d’aparells elèctrics. L’automatització dels aparells és el principi de la domòtica però el més i interessant és la configuració de condicionals en aquesta automatització; per exemple amb sondes meteorològiques és possible la regulació de la il·luminació, climatització i persianes d’un habitatge.

La configuració es gestiona a través d’un ordinador connectant-se via IP a la central instal·lada a l’habitatge, des d’aquesta connexió es procedeix a la configuració i a la inclusió dels condicionals. Un cop finalitzada aquesta configuració la gestió de l’usuari final és a través del seu terminal mòbil, ja sigui tauleta o telèfon.

Es recomana que, per a una correcta connexió a Internet, la senyal sigui a través de cable (WLAN), minimitzant l’ús de WiFi.

Els avantatges de la domòtica inclouen una major comoditat i eficiència energètica. Per exemple, els usuaris poden controlar la il·luminació i la climatització de manera remota, programar accions automàtiques segons les seves rutines i preferències, i rebre alertes de seguretat en temps real.

A més, la domòtica també pot contribuir a un ús més eficient dels recursos energètics, ja que permet la supervisió i el control de l’energia consumida pels dispositius connectats.

La domòtica permet la gestió eficient del consum d’energia, ajustant automàticament l’ús dels dispositius segons les necessitats i preferències, estalviant energia i reduint costos.