Projectes

Autoconsum compartit de 6,56kWp i 6kWn a Barcelona

Autoconsum compartit de 6,56kWp i 6kWn a Barcelona per a un total de 15 famílies.

Panells REC Solar de 410Wp i inversor Huawei.