Aerotèrmia

Instal·lació d’energia renovable que consisteix en bescanviar la temperatura amb l’ambient exterior. El principi de l’aerotermia és la pressió a la que es sotmet un gas podent intercanviar temperatura i transportar-la fins a l’interior de l’habitatge. Actualment, aquest tipus de sistemes permeten la formació de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració per aire.

Especialment indicat per aquells edificis o habitatges on actualment la climatització i l’aigua calenta sanitària es forma a partir de combustibles fòssils com poden ser el gas natural, propà, butà o gasoil.

Sistemes amb un alt rendiment i un baix consum elèctric que permeten la perfecte integració amb una instal·lació de plaques solars.

Instal·lació de sistemes d'aerotèrmia

L’aerotèrmia és una forma d’energia renovable que aprofita l’intercanvi de temperatura amb l’aire exterior, contribuint a la reducció de l’ús de combustibles fòssils i les emissions de gasos contaminants.

El sistema d’aerotèrmia no només proporciona calefacció a l’hivern sinó també refrigeració a l’estiu, oferint una solució integral per al confort tèrmic durant tot l’any. Aquests sistemes poden integrar-se de manera eficaç amb instal·lacions de plaques solars, aprofitant els excedents d’energia solar o programant el seu funcionament en horari diürn.

A Bancells Ecotècnics, som especialistes en integrar l’aerotèrmia amb plaques solars, optimitzant l’ús d’energia renovable. 

Preguntes
Freqüents

Aquí podràs trobar la informació que necessites, si tens algun dubte, contacta’ns!

L’aerotèrmia és una bomba de calor d’alt rendiment que permet bescanviar la temperatura exterior per aconseguir confort tèrmic a l’interior de l’edifici; al mateix temps també permet l’escalfament d’aigua sanitària pel consum de l’habitatge.

El binomi entre instal·lació solar fotovoltaica i aerotermia és molt interessant donat que aquest sistema de climatització utilitza l’electricitat com energia primària i, per tant, amb possibilitats d’utilitzar els excedents solars o bé programar el seu funcionament en horari diürn.

Els sistemes de calefacció actual son el terra radiant i els radiadors d’alumini o ferro. Normalment, quan s’instal·la aerotermia és possible l’aprofitament d’aquesta instal·lació interior. No obstant, recomanem la visita d’un tècnic per a poder confirmar-ho.

Depèn de cada situació, però de forma genèrica i amb coneixements la instal·lació no sol ser complexa; el temps promig d’una instal·lació és d’uns 4 dies. Cal tenir present, però, que un cop enllestida és necessari adaptar la configuració al confort de la família fet que significa una pedagogia del funcionament fins assolir-lo. Recomanem fer el canvi d’aquest tipus de climatització abans de l’estiu o de l’hivern.

L’aerotermia és una bomba de calor i, com a tal, pot oferir tan aigua calenta com freda per a la climatització.

En termes de calefacció, si la instal·lació interior és correcte i no té pèrdues, el rendiment és molt elevat; en canvi, amb fred és necessari prestar molta atenció a les condensacions del paviment.

Un terra refrescant no és el mateix que un aire condicionat sinó que es tracta de la circulació d’aigua freda pels circuits del terra radiant, per tant, no és un substitut d’aire fred.

Les bombes de calor actuals son molt completes de forma que no només ofereixen bescanvi de temperatura per a la formació d’aigua calenta, sinó que també poden oferir climatització a través de conductes i, per tant, oferir a mateix temps calefacció i aire condicionat per aire.

Cal tenir present que l’aerotermia sempre prioritzarà l’aigua calenta sanitària, per tant és necessària una correcta configuració per a minimitzar la falta de calefacció o aire condicionat durant el seu funcionament i la demanda de la família.

Com a tot sistema que escalfa aigua ha de donar acompliment al RITE i, per tant, serà necessària una legalització amb una memòria tècnica i un butlletí d’un tècnic qualificat. A Bancells Ecotècnics disposem del tècnic qualificat per a la redacció d’aquesta documentació i legalització.

L’aerotèrmia és especialment indicada per edificis que actualment utilitzen combustibles fòssils, ja que ofereix una alternativa més sostenible, reduint l’ús de gas natural, propà, butà o gasoil i contribuint a la disminució d’emissions contaminants

L’aerotèrmia es pot integrar eficaçment amb plaques solars, aprofitant els excedents d’energia solar o programant el seu funcionament en horari diürn, optimitzant així l’ús d’energia renovable.

L’aerotèrmia aprofita l’intercanvi de temperatura amb l’aire exterior, mentre que la geotèrmia utilitza la temperatura del subsòl. La principal diferència radica en la font de temperatura a la qual accedeixen per generar energia renovable.